Algemene voorwaarden de ferver

ALGEMENE VOORWAARDEN B&B “de ferver”

Slapen bij bed &breakfast “de ferver” te Leeuwarden

Wij heten u van harte welkom in Bed & Breakfast “De ferver”en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

Algemeen

Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast “de ferver” Camstraburen 31 te Leeuwarden.

Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze algemene Voorwaarden van kracht.

Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.

Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.

De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.

Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.

Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Bed & Breakfast “de ferver” zijn voor rekening van de gebruikers.

Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.

Gasten dienen instructies van de eigenaar op te volgen.

De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast “de ferver” ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.

Gasten van Bed & Breakfast “de ferver” dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.

Hillie Wijma en Lieuwe Osinga zijn de eigenaren en beheerders van Bed & Breakfast “de ferver”, verder overwegend aangeduid als eigenaar. De eigenaar kan zich laten vervangen.

2. Reservering en bevestiging

Voor het reserveren van een verblijf in Bed & Breakfast “de ferver” worden geen extra kosten in rekening gebracht.
De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.
Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bed & Breakfast “de ferver” een e-mail bevestiging (mits plaats beschikbaar) en is de reservering definitief.
Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

3. Betaling

De verblijfskosten in Bed & Breakfast “de ferver” dienen bij aankomst via bankoverschrijving van tevoren zijn overgemaakt.
De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarde afwijken.
De huidige tarieven vindt u o.a. terug op onze website.

4. Annulering

Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden.
Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan de eigenaar. Deze vergoeding bestaat uit:
Tot een week voor ingangsdatum is de annulering kosteloos.
Bij annulering binnen een week voor ingangsdatum is 75% van het bedrag als vergoeding verschuldigd.
Bij annulering op de dag zelf is 100% van het bedrag verschuldigd.
Het verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op het bankrekening nr: NL75 RABO 0121 4504 65

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Aankomst en vertrek

Op de dag van aankomst kunt u vanaf 16,00 uur uw verblijf gebruiken.
Op de dag van vertrek dient het verblijf om 11,00 uur vrij te zijn.
Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

Geluidsoverlast

Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen.
Gebruik door derden van het verblijf is niet toegestaan.
Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de Bed & Breakfast.
Voertuigen kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaatsen voor de B&B aan de waterkant. Of in een van de parkeergarages in de buurt.
De Bed & Breakfast dient schoon en netjes te worden gehouden en schoon te worden verlaten.
Afval dient in het vuilnisbakje te worden gedeponeerd.
De E.H.B.O. doos bevindt zich bij de eigenaar in huis.
De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de eigenaar.
Huisdieren zijn in Bed & Breakfast “de ferver” niet toegestaan.
Roken in Bed & Breakfast “de ferver” is niet toegestaan.

Wij wensen u een aangenaam verblijf!
Hillie Wijma en Lieuwe Osinga